ustawy

1. Karta Nauczyciela   [otwórz dokument *.doc]

2. Ustawa o systemie oświaty   [otwórz dokument *.doc]

3. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobkowa)   [otwórz dokument *.pdf]

4. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z 29 grudnia 2015r.   [otwórz dokument *.pdf]

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe   [otwórz dokument *.pdf]

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające prawo oświatowe   [otwórz dokument *.pdf]