uchwały RM

1. Uchwała RM w Dębicy (16.02.2011) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Każdy z nas jest inny"   [otwórz dokument *.doc]

2. Uchwała RM w Dębicy (08.04.2011) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica   [otwórz dokument *.doc]

3. Uchwała RM w Dębicy (13.10.2011) w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dębicy   [otwórz dokument *.doc]

4. Uchwała RM w Dębicy (13.10.2011) w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku   [otwórz dokument *.doc]

5. Uchwała RM w Dębicy (09.03.2012) w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych   [otwórz dokument *.doc]

6. Uchwała RM w Dębicy (20.12.2013) w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Dębica   [otwórz dokument *.doc]

7. Uchwała RM w Dębicy (20.12.2013) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami   [otwórz dokument *.doc]

8. Uchwała RM w Dębicy (10.12.2018) w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Dębicy   [otwórz dokument *.pdf]

9. Uchwała RM w Dębicy (10.12.2018) w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Dębicy   [otwórz dokument *.pdf]

10. Uchwała RM w Dębicy (26.08.2020) w sprawie przyjęcia regulaminu lokalnego programu stypendialnego   [otwórz dokument *.doc]