Placówki oświatowe
SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Ogrodowa 22
tel. 0 14 681 34 40
sekretariat@sp2debica.plDyr. Dorota Piękoś
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kraszewskiego 37
tel. 014 681 32 89
sp_trojka@op.pl Dyr. Paweł Adamek
Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyrobka 11
tel. 014 681 25 84
sekretariat@sp4debica.szkolnastrona.pl Dyr. Andrzej Czudecki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Paderewskiego 4
tel. 014 681 41 80
Sp5debica@poczta.onet.pl Dyr. Wiesław Broda
Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Łysogórska 25
tel. 014 696 91 71
sekretariat@sp6debica.pl Dyr. Dariusz Pierzchała
Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Wielopolska 162
tel. 014 670 26 13
sekretariat@sp8.com.pl Dyr. Ewa Hołubowska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Grottgera 3
tel. 014 681 26 02
szkolapodstawowanr9@interia.pl Dyr. Grażyna Pondo
Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Wagnera 4
tel. 014 696 99 90
sekretariat@szkolasp10.nazwa.pl Dyr. Mariusz Zając
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szkotnia 14
tel. 014 681 26 03
sekretariat@spi11debica.com Dyr. Alicja Prus
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Gajowa 9
tel. 014 677 81 95
sekretariat@sp12debica.pl Dyr. Grzegorz Nowacki

POZOSTAŁE SZKOŁY
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
WELDON SCHOOL
ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-01-21
szkola@weldonschool.pl Dyr. Agata Żmuda
Szkoła Podstawowa nr 7
w Zespole Szkół Specjalnych
Os. Matejki 22
tel. 14 677 85 98
zss-debica@oswiata.org.pl Dyr. Marta Biłas
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
LKS Igloopol Dębica
ul. Paderewskiego 4
tel. 14 681 41 80
................... Dyr. Wiesław Broda