Rekrutacja 2020/21REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   [otwórz dokument *.doc]


REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   [otwórz dokument *.doc]


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na 2020/21   [otwórz dokument *.doc]


Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach na 2020/21   [otwórz dokument *.doc]


Wniosek do przedszkola   [otwórz dokument *.doc]


Wniosek do oddziału przedszkolnego w szkole   [otwórz dokument *.doc]


Zgłoszenie do klasy I w szkole   [otwórz dokument *.doc]


Wniosek do klasy I w szkole   [otwórz dokument *.doc]