REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
PROWADZONYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO DĘBICA


L.p. Dane podmiotu
prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
/nazwa lub imię i nazwisko
oraz NIP i REGON/
Siedziba lub adres
podmiotu prowadzącego żłobek
lub klub dziecięcy
Forma
organizacyjna
opieki
Liczba
miejsc
Nazwa placówki
NIP, REGON
Miejsce prowadzenia żłobka
lub klubu dziecięcego
Data wpisu
do rejestru
Data
wykreślenia
z rejestru
1 Gmina Miasto Dębica
NIP
872-223-07-42
REGON 851661205
39-200 Dębica ul. Ratuszowa 2 Żłobek 113 Żłobek Miejski
NIP 872-240-58-97
REGON 180810883
39-200 Dębica
ul.Sienkiewicza 6a
(grupy I-V)
tel.146812414

ul.Kołłątaja 8 (grupa VI)
tel. 534 809 198
01.02.2012
2 Sylwia Parys
Nr PESEL 89071202229
Nie podlega publikacji Żłobek 44 Tęczowy Żłobek Sylwia Parys
NIP 8722322467
REGON 181019708
39-200 Dębica
ul. Kościuszki 53
Tel. 731-938-656
09.12.2013
3 APG GROUP
A.P. GĄSIOR SP. JAWNA
39-200 Dębica
ul. Marszałka 24a
Klub dziecięcy 20
KLUB DZIECIĘCY HAPPY BABY
NIP 8722409263
REGON 181127556
39-200 Dębica
ul. Marszałka 24a
20.04.2015Rejestr prowadzony jest na podstawie Uchwały Nr XVIII/185/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.

Informacja na temat Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na obszarze
Gminy Miasta Dębica   
[otwórz dokument *.doc]