PROJEKTY18.10.2011    
Projekt SP 8 "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS"

ZAPYTANIE OFERTOWE - dokumenty do pobrania   [otwórz dokument *.doc]
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - dokumenty do pobrania   [otwórz dokument *.doc]


07.10.2011    
Projekt "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU"

Warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POIG.08.03 oraz publicznych środków krajowych i budżetu Gminy Miasto Dębica. Realizatorem Projektu jest Gmina Miasto Dębica.

czytaj więcej »


15.03.2011    
Projekt "KAŻDY Z NAS JEST INNY"

Od 1 marca 2011 roku Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy koordynuje realizację projektu "Każdy z nas jest inny" w siedmiu dębickich szkołach podstawowych. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

czytaj więcej »
Strona 1 z 1 1»