Aktualności31.01.2020    
Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szk. 2020/21

W dniu 30 stycznia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szk. 2020/21. Harmonogram ten, jak również inne dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji zamieszczone zostały w zakładce REKRUTACJA 2020.02.09.2019    
Nowy rok szkolny 2019/20 rozpoczęty,
a wraz z nim dwie nowe szkoły w Dębicy

2 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/20. W szkolnych ławkach w dębickich szkołach podstawowych zasiadło 4220 uczniów, w tym po raz pierwszy w Skole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 6. Po 20-letniej przerwie szkoły te zostały reaktywowane. W dębickiej "czwórce" nowy rok szkolny rozpoczęło 204 uczniów, a w "szóstce" 146. Szkoła Podstawowa nr 4 mieści się w budynku byłego MG nr 4 - ul. Wyrobka 11, natomiast Szkoła Podstawowa nr 6 w budynku byłego MG nr 2 - ul. Łysogórska 25.

Szkoła Podstawowa nr 4                   Szkoła Podstawowa nr 619.06.2019    
Już WAKACJE - Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w roku szk. 2018/19

18 czerwca 2019 r. w Domu Kultury MORS odbyła się Miejska Uroczystość Zakończenia roku szkolnego 2018/19. Uroczystość była okazją do wyróżnienia i nagrodzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

czytaj więcej »


02.04.2019    
Terminale płatnicze i przelewy internetowe dostępne dla rodziców

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkoli i szkół mogą korzystać również z innych niż gotówkowa forma płatności. W żłobku miejskim, przedszkolach oraz szkołach, w których funkcjonują stołówki zostały zainstalowane terminale płatnicze umożliwiajace wnoszenie opłat za pobyt oraz żywienie za pomocą kart płatniczych. Miasto Dębica zawarło w tym celu umowę z First Data Polska SA, która z upoważnienia odpowiednich banków zapewnia obsługę i rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi. Rodzice dzieci mają również możliwość dokonywania opłat za pomocą przelewów bankowych na rachunek odpowiedniej placówki oświatowej. Informacji w sprawie płatności oraz kwot za świadczone usługi udzielają intendentki w szkołach, przedszkolach i żłobku.25.02.2019    
Szkolny Klub Sportowy w każdej szkole

Już po raz trzeci wszystkie dębickie szkoły podstawowe uczestniczą w Ogólnopolskim Programie "Szkolny Klub Sportowy". Celem Programu jest umożliwienie uczniom podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Operatorem wojewódzkim Programu jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, a koordynatorem miejskim i autorem wniosku o dofinansowanie zajęć - Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy. W bieżącym roku (2019) w programie uczestniczy łącznie 263 uczniów szkół podstawowych ćwiczących w 17 grupach.

O programie SKS  [otwórz dokument *.docx]

17.01.2019    
Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szk. 2019/20

W dniu 17 stycznia 2019r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szk. 2019/20. Harmonogram ten, jak również inne dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji zamieszczone zostały w zakładce REKRUTACJA 2019.11.12.2018    
Dębicka "Dziesiątka" będzie mieć gabinet stomatologiczny

Trwają prace, mające na celu utworzenie w Szkole Podstawowej nr 10 gabinetu stomatologicznego. Pierwsi pacjenci - uczniowie "Dziesiątki" - będą mogli skorzystać z opieki dentysty tuż po Nowym Roku. W ramach Rządowego Programu poprawy usług stomatologicznych w szkołach miasto Dębica, jako jedno z 46 w kraju, pozyskało 112 000 zł na wyposażenie gabinetu oraz program profilaktyczny dla ucznów SP nr 10. Gabinety stomatologiczne funkcjonują również w SP nr2, SP nr5, SP nr9 i SP nr11.

10.12.2018    
Od 1 września 2019r. dwie nowe szkoły podstawowe w Dębicy

W dniu 10 grudnia 2018r. Rada Miejska w Dębicy podjęła uchwały w sprawie założenia dwóch nowych szkół podstawowych na terenie miasta Dębicy. Z dniem 1 września 2019r. powstaną: Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy (w budynku byłego MG nr 4 - ul. Wyrobka 11) oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Dębicy (w budynku byłego MG nr 2 - ul. Łysogórska 25). Poniżej akty założycielskie SP nr 4 i SP nr 6

Akt założycielski SP nr 4  [otwórz dokument *.pdf]
Akt założycielski SP nr 6  [otwórz dokument *.pdf]14.09.2018    
Projekt edukacyjny w SP2, SP8 i SP12

Gmina Miasta Dębica realizuje projekt ,,Kompleksowa oferta kształcenia ogólnego szkół podstawowych w Dębicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

O projekcie  [otwórz dokument *.docx]


Strona 1 z 1 1»