Aktualności08.01.2016    
Sześciolatki pozostają

w przedszkolach

zmiany w Ustawie

o systemie oświaty

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Ustawa zmieniająca Ustawę o systemie oświaty  [otwórz dokument *.pdf]
04.12.2015    
Doposażenie gabinetów pomocy

przedlekarskiej w szkołach

Miejskie placówki oświatowe: szkoły podstawowe i gimnazja, rozpoczęły zakupy wyposażenia i sprzętu medycznego do gabinetów pomocy przedlekarskiej w ramach środków finansowych pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gabinety pomocy przedlekarskiej w dębickich szkołach będą doposażone w nowy sprzęt Gabinety pomocy przedlekarskiej w dębickich szkołach będą doposażone w nowy sprzęt W 7 szkołach podstawowych, 3 gimnazjach i Zespole Szkół nr 1 funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, prowadzone przez pielęgniarki zatrudnione w dębickim Zespole Opieki Zdrowotnej.

czytaj więcej »


01.12.2015    
Dzieciństwo bez próchnicy

1 grudnia 2015r. w Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy odbyło się spotkanie dyrektorów przedszkoli i żłobka miejskiego, podczas którego omówiono założenia i zasady realizacji programu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Do programu, którego sponsorem jest szwajcarska Firma Swiss Contribution, a jednym z koordynatorów Uniwersytet Medyczny w Lublinie, przystąpiły wszystkie przedszkola i żłobek miejski.

czytaj więcej »


16.10.2015    
Dzień Edukacji Narodowej 2015

15 października w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z jubileuszem 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 4. Uroczystość była okazją do wyróżnienia i nagrodzenia nauczycieli miejskich szkół.

czytaj więcej »


16.10.2015    
Program

Książki naszych marzeń

Dębickie szkoły podstawowe biorą udział w ogólnopolskim programie "Książki naszych marzeń" przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program "Książki naszych marzeń" umożliwia przede wszystkim zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

czytaj więcej »


23.09.2015    
Sprzątanie Świata 2015

W dniu 22 września odbyła się 22. Akcja Sprzątanie Świata. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem "WYPRAWA - POPRAWA" i miała na celu przede wszystkim kształtowanie odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkamy i żyjemy. Tradycyjnie dębickie szkoły podstawowe i gimnazja przyłączyły się do ogólnopolskich porządków sprzątając najbliższe otoczenie swoich placówek oraz Park Miejski im. Skarbka

czytaj więcej »


01.09.2015    
Rok szkolny 2015/16 rozpoczęty

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/16. Uroczystość inauguracyjna z udziałem władz miejskich odbyła się w Miejskim Gimnazjum nr 1.

czytaj więcej »


31.08.2015    
Od 1 września

nowe rozporządzenie

w sprawie żywienia w szkołach

Od 1 września 2015r. obowiązują nowe zasady dotyczące sprzedaży artykułów spożywczych w sklepikach oraz żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolach. W załączeniu treść stosownego Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie  [otwórz dokument *.pdf]
31.08.2015    
Wakacyjne remonty w placówkch

oświatowych

Wakacje to czas wypoczynku dla uczniów i nauczycieli, ale równocześnie okres wytężonej pracy dla osób, których zadaniem jest utrzymywanie w nienagannym stanie oraz remonty i modernizacja budynków, a także otoczenia placówek oświatowych. Przy sprzyjającej pogodzie, wsparciu finansowym władz miejskich i zaangażowaniu dyrektorów placówek w okresie wakacji wykonano szereg prac remontowych, które nie tylko poprawiły wizerunek budynków, ale przede wszystkim wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - pracowników szkół i przedszkoli

czytaj więcej »


27.08.2015    
Ślubowanie nauczycieli

mianowanych

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." - to rota ślubowania, jakie w dniu 26 sierpnia złożyli nauczyciele dębickich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

czytaj więcej »


24.08.2015    
Stypendia Burmistrza 2015

Przyznane zostały stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy za rok szkolny 2014/15.

czytaj więcej »


24.08.2015    
Wyprawka szkolna 2015

W terminie do 10 września 2015 roku można składać do dyrektorów dębickich szkół wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna 2015".

czytaj więcej »


22.08.2015    
Darmowe podręczniki dla uczniów

na rok szk. 2015/16

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy koordynuje zakup darmowych podręczników dla uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów na rok szk. 2015/16. To już drugi rok wdrażania programu dającego prawo do korzystania z darmowych podręczników

czytaj więcej »


24.07.2014    
Stypendia Burmistrza przyznane

Po raz szósty zostały przyznane stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy za rok szkolny 2013/14.

czytaj więcej »


27.06.2014    
Czas na zasłużone wakacje

24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 10 odbyła się uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków przedszkoli i uczniów dębickich szkół podstawowych oraz gimnazjów w roku szkolnym 2013/14

czytaj więcej »


06.06.2014    
Spartakiada Sportowa Dębickich Szkół 2014

W dniach 3-5 czerwca w hali sportowej MOSiR odbyła się Spartakiada Sportowa Dębickich Szkół pod patronatem Burmistrza Miasta Dębicy. Organizatorami Spartakiady był Zespół Szkół nr1 w Dębicy i Miejski Zarząd Oświaty.

czytaj więcej »


15.03.2014    
Mistrz Ortografii 2014

14 marca o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się uroczyste ogłoszenie laureatów Dębickiego Dyktanda 2014 pod patronatem burmistrza miasta Dębicy. Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych został Jakub Trojan ze Szkoły Podstawowej nr 3, w kategorii miejskich gimnazjów najlepsza okazała się Katarzyna Wójtowicz z Miejskiego Gimnazjum nr 2, natomiast w kategorii dorosłych zwyciężyła Beata Czarnecka

czytaj więcej »


20.11.2013    
Konkurs New Challenge 2013

Akademia Językowa OpenSchool podsumowała wyniki XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu plastyczno-językowego skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Jak co roku w godzinach przedpołudniowych mury Akademii wypełniły się laureatami Konkursu, którzy przybyli wraz z nauczycielami opiekunami po odbiór nagród, wyróżnień oraz dyplomów. Temat pracy plastycznej "Flaga Ziemi" również w tym roku spotkał się z ogromnym zainteresowaniem

czytaj więcej »


21.09.2013    
Stypendia Burmistrza 2013

18 września 2013 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza za rok szk. 2012/13 w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Stypendium zostało przyznane już po raz piąty i otrzymało go 10 najzdolniejszych uczniów z dębickich placówek oświatowych w dwóch kategoriach - za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym artystyczne i sportowe.

czytaj więcej »


21.06.2013    
Podumowanie osiągnięć w roku szk. 2012/13

W dniu 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 11 odbyła się uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem - panem Pawłem Wolickim, wiceburmistrzem - panem Mariuszem Trojanem, przewodniczącym RM - panem Stanisławem Leskim; zaproszeni goście oraz dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

czytaj więcej »


15.06.2013    
Konkurs Matematyk roku 2013 rozstrzygnięty

W dniu 14 czerwca 2013r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w I Dębickim Konkursie Matematycznym dla Gimnazjalistów o tytuł Matematyk Roku 2013. Organizatorami konkursu byli Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, Miejskie Gimnazjum nr 2 w Dębicy oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Dębicy.

czytaj więcej »


17.04.2013    
Dębica ma Mistrza Ortografii

W dniu 16kwietnia 2013r. w Urzędzie Miejskim w Dębicy odbył się finał I Dębickiego Konkursu Ortograficznego dla szkół podstawowych o tytuł Mistrza Ortografii Miasta Debicy. Organizatorzy Konkursu to: Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Szkoła Podstawowa nr 11. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Dębicy.

czytaj więcej »


10.04.2013    
Bawię się i jestem bezpieczny w przedszkolu

W dniu 9 kwietnia 2013r. w Galerii Sztuki MOK odbyło się podsumowanie oraz wystawa pokonkursowa prac Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bawię się i jestem bezpieczny w przedszkolu” zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr11, Przedszkole Miejskie nr 12 oraz Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy.

czytaj więcej »


14.02.2013    
Uczniowie odpoczywają na zimowiskach

Tradycyjnie dębickie placówki oświatowe przy współpracy z Miejskim Zarządem Oświaty w Dębicy przygotowały bardzo bogatą ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży w postaci zimowisk, będących formą wypoczynku w miejscu zamieszkania. Zimowiska odbywają się w ośmiu placówkach: w szkołach podstawowych nr 2, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz gimnazjum nr 2

czytaj więcej »


22.11.2012    
Konkurs językowo-plastyczny New Challenge

W dniu 22.11.2012 podsumowaliśmy XI edycję konkursu plastyczno-językowego New Challenge. Konkurs ten został zorganizowany w Dębicy po raz czwarty w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Open School propagującej naukę języków obcych wśród dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

czytaj więcej »


04.09.2012    
Nowy rok szkolny 2012/13 rozpoczęty

Inaugurację nowego roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 5 w Dębicy uświetnili swą obecnością przedstawiciele miasta - Pan Mariusz Trojan - Zastępca Burmistrza, Pan Zdzisław Pupa - Sekretarz Miasta, Pan Ireneusz Kozak -Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Przedstawiciel Tikkurila Polska S.A - fundatora wyprawek- Pani Wioletta Ironside, Przedstawiciele Rady Rodziców oraz duchowieństwa. Wszystkich zebranych powitał serdecznie i ciepło Wiesław Broda, dyrektor szkoły. Uczniowie spotkali się po dwumiesięcznej przerwie uśmiechnięci, wypoczęci i gotowi do nauki.

czytaj więcej »


04.07.2012    
Już wakacje - czas wypoczynku

Rozpoczęły się wakacje, a zatem tradycyjnie, tak jak od kilku lat, w dębickich szkołach przygotowano atrakcyjne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »


28.06.2012    
Podumowanie osiągnięć w roku szk. 2011/12

27 czerwca br. sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012, która była adresowana do uczniów, nauczycieli, dyrektorów, i pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Na wyszczególnienie zasługują przede wszystkim liczne tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

czytaj więcej »


24.03.2012    
Kevin Aiston w Przedszkolu Miejskim nr 6

W dniu 23.03.2012 r. do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Dębicy zawitał niezwykły gość - Kevin Aiston. Wizyta Kevina Aistona była możliwa dzięki nawiązanej współpracy z Panią Grażyny Wolanin - dyr. reg. Centrum Edukacyjnego Atut, które prowadzi w naszym przedszkolu zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, logorytmiki oraz ćwiczeń korekcyjnych.

czytaj więcej »


01.12.2011    
Projekt "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS"

Od 1 grudnia 2011 roku Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy koordynuje realizację projektu "Szkoła równych szans" w Szkole Podstawowej nr 8. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

czytaj więcej »


21.11.2011    
Konkurs plastyczno-językowy New Challenge

Po raz trzeci w Dębicy, a dziesiąty w Polsce odbył się konkurs plastyczno-językowy New Challenge adresowany do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Organizatorem konkursu jest Akademia Językowa Open School. Konkurs organizowany był pod patronatem Wydawnictwa Cambridge i Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.

czytaj więcej »


19.10.2011    
Święto nauczycieli i pracowników oświaty

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem…” – tym cytatem z księgi Koheleta rozpoczęto miejską uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 10. Spotkanie nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów, rodziców, władz samorządowych i zaproszonych gości poprowadzili Marta Bażela - pedagog w SP nr 10 i Ireneusz Kozak – dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty

czytaj więcej »


21.07.2011    
Przyznano stypendia Burmistrza Miasta Dębicy

Już po raz trzeci przyznano stypendia Burmistrza Miasta w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego. Do komisji oceniającej kandydatów wpłynęło 31 wniosków z dębickich szkół podstawowych i gimnazjów w kategorii wyników w nauce i szczególnych osiągnięć w roku szk. 2010/2011.

czytaj więcej »


15.04.2011    
Wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szk. 2010/11

Rozstrzygnięte zostały konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Tradycyjnie uczniowie dębickich szkół zajęli wysokie lokaty zdobywając tytuły laureatów i finalistów.

czytaj więcej »


11.04.2011    
Turniej halowej piłki nożnej
w Rudkach na Ukrainie

W dniach 9-10 kwietnia odbył się w Rudkach na Ukrainie Międzynarodowy Turniej piłki Nożnej MINI EURO 2012, w którym wzięły udział drużyny z Polski i Ukrainy. Nasze miasto reprezentowane było przez młodych piłkarzy ze Szkoły Podstawowej nr 9. Drużyna z Dębicy wystąpiła w składzie: Jakub Mika, Bartosz Barszcz, Jakub Piecuch, Krzysztof Kielur, Piotr Wiśniewski, Sebastian Strzałka, Jakub Strzałka, Paweł Maś, Kamil Mirus i Kacper Marszałek.

czytaj więcej »


15.03.2011    
Projekt "KAŻDY Z NAS JEST INNY"

Od 1 marca 2011 roku Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy koordynuje realizację projektu "Każdy z nas jest inny" w siedmiu dębickich szkołach podstawowych. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

czytaj więcej »


03.03.2011      Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

W dniu 3 marca 2011 roku, w Miejskim Zarządzie Oświaty, rozstrzygnięty został etap miejski XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą" organizowanego corocznie przez Komendę Główną Straży Pożarnej. Na konkurs napłynęła rekordowa liczba 108 prac z dębickich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w trzech kategoriach wiekowych.

czytaj więcej »
Strona 1 z 1 1»