KontaktMiejski Zarząd Oświaty w Dębicy ma siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 2
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30


MZO w Dębicy nr pokoju telefon
Dyrektor MZO 133
tel. 14 68 38 132
Sekretariat 132
tel. 14 68 38 132
Główny Księgowy 141
tel. 14 68 38 141
Dział Kadr 139
tel. 14 68 38 139
Dział Płac 144
tel. 14 68 38 144
Dział Administracyjno-Gospodarczy 142
tel. 14 68 38 142
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 132
tel. 14 68 38 142
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 134
tel. 14 68 38 132