Dokumenty do pobrania1. Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej   [otwórz dokument *.pdf]

2. Deklaracja przystąpienia do PKZP   [otwórz dokument *.pdf]

3. Wniosek o udzielenie pożyczki   [otwórz dokument *.pdf]

Wniosek o udzielenie pożyczki - wzór jak wypełnić wniosek   [otwórz dokument *.pdf]

4. Wniosek o udzielenie pożyczki uzupełniającej   [otwórz dokument *.pdf]

5. Wniosek o udzielenie zapomogi losowej   [otwórz dokument *.pdf]

6. Zmiana wysokości miesięcznego wkładu   [otwórz dokument *.pdf]

7. Wniosek o przeksięgowanie   [otwórz dokument *.pdf]

8. Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP   [otwórz dokument *.pdf]


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW PKZP   [otwórz dokument *.docx]