Dokumenty do pobrania1. Wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli   [otwórz dokument *.doc]

2. Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego   [otwórz dokument *.doc]

3. Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego   [otwórz dokument *.doc]

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie   [otwórz dokument *.doc]

5. Zgłoszenie przedszkola do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oraz wykaz załączników   [otwórz dokument *.docx]