Akty prawne


      Strona zawiera podstawowe akty prawne w zakresie prawa oświatowego. Zarówno ustawy i rozporządzenia o zasięgu ogólnopolskim, jak i uchwały Rady Miejskiej w Dębicy dotyczące prawa miejscowego w zakresie funkcjonowania miejskich placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów). Tu znajdziesz także wybrane regulaminy obowiązujące w placówkach.

      Dostęp do odpowiednich aktów prawnych poprzez kliknięcie na wybranym dokumencie.