Aktualności

Stypendia za osiągnięcia w roku szk. 2014/15
24.08.2015

Przyznane zostały stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy za rok szkolny 2014/15.
Wyróżniono dziesięciu uczniów spośród 30 kandydatów, dla których złożono wnioski o przyznanie stypendium.
Pięć stypendiów w kategorii "wyniki w nauce" trafiło do uczniów, którzy wykazali się wysoką średnią ocen na koniec roku szkolnego (co najmniej 5,8 w szkołach podstawowych i 5,6 w gimnazjach) i pięć stypendiów w kategorii "wybitne osiągnięcia" do uczniów, którzy zdobyli wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach i turniejach sportowych.
Stypendium będzie wypłacane w okresie od września 2015 do czerwca 2016 roku.

Za rok szk. 2014/15 stypendia otrzymali:

Za wyniki w nauce:
Weronika Wójcik - SP 3
Wiktoria Prokop - SP 5
Wiktoria Kwiatek - SP 5
Paulina Bania - SP 11
Paulina Sarama - MG 3

Za wybitne osiągnięcia:
Magdalena Świerk - SP 2
Kacper Fudali - SP 11
Gerard Wójtowicz - MG 2
Izabela Czuchra - MG 3
Gabriela Kędzior - MG 3

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych.

« Wstecz