Aktualności

Stypendia Burmistrza przyznane
24.07.2014

Po raz szósty zostały przyznane stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy za rok szkolny 2013/14.
Komisja Stypendialna wyróżniła dziesięciu uczniów spośród 25 kandydatów, dla których szkoły i inne organizacje złożyły wnioski o przyznanie stypendium.
Przyznano 5 stypendiów w kategorii "wyniki w nauce" dla uczniów, którzy wykazali się wysoką średnią ocen na koniec roku szkolnego (co najmniej 5,8 w szkołach podstawowych i 5,6 w gimnazjach) i 5 stypendiów w kategorii "wybitne osiągnięcia" dla uczniów, którzy zdobywali wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach i turniejach sportowych.
Stypendium będzie wypłacane w okresie od września 2014 do czerwca 2015 roku.

Tegoroczni stypendyści to:

Za wyniki w nauce:
Radosław Cacała (SP 3),
Weronika Mądro (SP 11),
Justyna Ożóg (SP 12),
Kinga Wrzesień (MG 1),
Gabriela Kędzior ( MG 3).

Za wybitne osiągnięcia:
Sara Rejniak (MG 1),
Katarzyna Wójtowicz (MG 2),
Paulina Ożóg (MG 3),
Maciej Bochnowski (MG 3),
Joanna Czapla (SP 11).

« Wstecz