Aktualności

Stypendyści Burmistrza 2013
21.09.2013

18 września 2013 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza za rok szk. 2012/13 w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Stypendium zostało przyznane już po raz piąty i otrzymało go 10 najzdolniejszych uczniów z dębickich placówek oświatowych w dwóch kategoriach - za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym artystyczne i sportowe. Stypendium będzie wypłacane w miesięcznych ratach w okresie od września 2013 do czerwca 2014r. W uroczystym spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Paweł Wolicki, zastępcy burmistrza - Mariusz Trojan i Jerzy Gągała, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy - Stanisław Leski, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Ireneusz Kozak oraz dyrektorzy szkół i rodzice nagrodzonych uczniów.
Burmistrz gorąco pogratulował stypendystom osiągnięcia wysokich wyników w nauce oraz wybitnych sukcesów w innych dziedzinach, także w sporcie i konkursach artystycznych. Wraz z życzeniami kolejnych osiągnięć w nauce oraz rozwijaniu umiejętności i talentów Burmistrz wręczył nagrodzonym uczniom listy gratulacyjne. Uroczystość upamiętniono wspólnymi zdjęciami stypendystów z włodarzami miasta.

Lista tegorocznych stypendystów:

Za wyniki w nauce:
Aleksandra Skrzypiec
Radosław Cacała
Hanna Bek
Anna Pięta
Aleksandra Kurczyk

Za wybitne osiągnięcia:
Katarzyna Lorek
Weronika Ciszek
Jakub Brzezowski
Aleksandra Żak
Justyna Berlik

     

« Wstecz