Aktualności

Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie
27.08.2015

Ślubowanie nauczycieli mianowanych
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." - to rota ślubowania, jakie w dniu 26 sierpnia złożyli nauczyciele dębickich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, którzy w roku szkolnym 2014/15 zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Ślubowanie przyjął Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk.

Złożenie ślubowania wynika z ustawy Karta Nauczyciela i jest wymagane przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, który w tym roku uzyskali: Paulina Zagórska (PM2), Anna Zgoda (PM2), Marzena Cieślak (PM4), Iwona Pietrucha (PM4), Magdalena Kycia (PM7), Aneta Płaza (PM7), Katarzyna Święch (PM8), Barbara Kmiecik-Niedziela (ZS1), Bogdan Saletnik (SP2), Marta Pitak (SP9), Beata Misiewicz (SP11), Marta Nauka (SP 9) i Gabriel Czapla (ZS 1).
Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali nauczyciele, którzy po uzyskaniu poprzedniego awansu na stopień nauczyciela kontraktowego odbyli staż (2 lata i 9 miesięcy), otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz zdali egzamin przed komisją powołaną przez Burmistrza Miasta.
Po ślubowaniu Burmistrz Mariusz Szewczyk pogratulował nauczycielom uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz życzył sukcesów edukacyjnych w nowym roku szkolnym i kolejnych awansów zawodowych.

Fotorelacja z uroczystości ślubowania na stronie Urzędu Miejskiego:

fotorelacja - strona UM »


« Wstecz