Aktualności

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/16
01.09.2015


W Miejskim Gimnazjum nr 1 w Dębicy odbyła się inauguracja roku szkolnego 2015/2016, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich: burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Szczepan Mroczek, przewodnicząca Komisji Oświaty RM Marta Czekaj oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Ireneusz Kozak.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor placówki Zbigniew Drzymała, a burmistrz Mariusz Szewczyk złożył wszystkim uczniom i nauczycielom dębickich placówek oświatowych życzenia pomyślności i sukcesów w nowym roku szkolnym.
Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów kl.III b.
1 września naukę w dębickich szkołach publicznych i niepublicznych rozpoczęło 4532 uczniów. W tym gronie znalazło się 690 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i 434 uczniów klas pierwszych gimnazjów.
Ogółem do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Dębica uczęszcza 5812 uczniów i wychowanków. 1280 dzieci uczęszcza do miejskich przedszkoli, 3194 uczniów do szkół podstawowych, a 1338 do gimnazjów. W klasach pierwszych SP jest 387 sześciolatków, którzy stanowią 56% wszystkich tegorocznych pierwszoklasistów.


« Wstecz