Aktualności

Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
31.08.2015


Wakacje to czas wypoczynku dla uczniów i nauczycieli, ale równocześnie okres wytężonej pracy dla osób, których zadaniem jest utrzymywanie w nienagannym stanie oraz remonty i modernizacja budynków, a także otoczenia placówek oświatowych.
Przy sprzyjającej pogodzie, wsparciu finansowym władz miejskich i zaangażowaniu dyrektorów placówek w okresie wakacji wykonano szereg prac remontowych, które nie tylko poprawiły wizerunek budynków, ale przede wszystkim wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - pracowników szkół i przedszkoli.
Dzięki pracownikom Działu Administracyjno-Gospodarczego MZO oraz wykonawcom zewnętrznym zrealizowano m.in.:
* malowanie elewacji z wyrównaniem powierzchni oraz remont ogrodzenia w PM 5,
* wykonanie bramy wjazdowej, remont ram ogrodzeniowych w PM 6,
* wykonanie odboju, wykucie i zabezpieczenie wsypu w PM 1,
* remont ogrodzenia w MG 4,
* remont częściowy dachu w PM 11,
* remont zmywalni w kuchni PM 2,
* wykonanie placu z kostki, parkingu z płyt ażurowych, remont chodników w żłobku,
* wykonanie szafek do szatni gr. I w żłobku,
* remont zaplecza sanitarnego w PM 12,
* remont podjazdu i wejścia do PM 8,
* częściowy remont dachu sali gimnastycznej i łącznika w MG 4.
W czasie wakacji również doposażono w nowe urządzenia do zabawy place zabaw przy przedszkolach: PM 2, PM 7, PM 8, PM 10 i PM 11.

Aktualnie trwają dwie duże inwestycje w placówkach oświatowych z dofinansowaniem ze środków unijnych - termomodernizacja budynku SP 9 i SP 12. Prace zaplanowane w ramach docieplenia powinny zakończyć się w grudniu br.


« Wstecz