Aktualności

Podsumowanie roku szkolnego 2012/13
21.06.2013

W dniu 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 11 odbyła się uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem - panem Pawłem Wolickim, wiceburmistrzem - panem Mariuszem Trojanem, przewodniczącym RM - panem Stanisławem Leskim; zaproszeni goście oraz dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Uczniowie dębickich szkół podstawowych oraz gimnazjów w roku szkolnym 2012/13 tradycyjnie zdobywali laury w wielu konkursach przedmiotowych, konkursach muzycznych, artystycznych i turniejach sportowych. Na podkreślenie zasługują przede wszystkim liczne tytuły laureatów i finalistów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. W woj. podkarpackim w ponad tysiącu szkół podstawowych uczy się ok. 129 000 uczniów, dębiccy uczniowie z 8 szkół w liczbie 2919 stanowią 2,2 % ogółu, tymczasem udział procentowy w finałach wojewódzkich konkursów przedstawia się następująco: ogółem w finałach sześciu konkursów przedmiotowych wzięło udział 964 uczniów z Podkarpacia, w tym 121 z Dębicy, co stanowi ponad 12,6% wszystkich finalistów przy 2,2% udziału naszych uczniów w ogólnej liczbie uczniów w woj. podkarpackim. To 6 razy więcej niż udział procentowy naszych uczniów w ogólnej liczbie uczniów w województwie. Gimnazjów jest w województwie 570 i uczy się w nich 74 100 uczniów, w kończącym się roku szkolnym do 4 dębickich gimnazjów uczęszczało 1416 uczniów, co stanowi 1,9% wszystkich gimnazjalistów na Podkarpaciu, tymczasem w finałach wojewódzkich dziesięciu konkursów przedmiotowych na 1865 finalistów zakwalifikowano 139 uczniów z Dębicy, co stanowi ponad 7,5% wszystkich, a zatem czterokrotnie więcej niż udział procentowy naszych gimnazjalistów w ogólnej liczbie uczniów gimnazjów na Podkarpaciu. Nasi uczniowie SP zdobyli łącznie 14 tytułów laureata oraz 33 tytuły finalisty. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w pierwszej szóstce szkół Podkarpacia pod względem liczby laureatów i finalistów znalazły się 4 dębickie: SP nr 3, SP nr 5, SP nr 9 oraz SP nr 11. Wśród uczniów gimnazjów przeprowadzono 10 konkursów przedmiotowych, w których dębiczanie zdobyli 19 tytułów laureata i aż 76 tytułów finalisty, a podkreślić należy, że nasze gimnazja nr 3, nr 2 znalazły się w pierwszej piątce gimnazjów w województwie i otrzymały tytuły "szkoła przyjazna utalentowanej młodzieży". 420 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu wiadomości z zakresu szkoły podstawowej. Średni wynik, jaki osiągnęli uczniowie dębickich szkół wynosi 27,7 na 40 możliwych do uzyskania. To wynik najlepszy w powiecie, lepszy o 2,6 od średniej powiatowej, o 3,3 od średniej wojewódzkiej i o 3,7 punktu od średniej krajowej. Szanowni państwo, to naprawdę wspaniałe wyniki, a szczególnego znaczenia nadaje im fakt, że uzyskany wynik 27,7 to drugi na Podkarpaciu, po mieście Krośnie. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w tym roku 455 uczniów klas trzecich. Wynik z egzaminu matematyczno-przyrodniczego wynosi dla Miasta Dębicy - 61 i jest o 3,5 wyższy od średniej powiatowej, o 5 od średniej wojewódzkiej i o 7,5 od średniej krajowej. Natomiast w części humanistycznej średnia gimnazjów miejskich to 66, przy średniej powiatowej 62, wojewódzkiej - 61 i średniej krajowej 60. Serdeczne gratulujemy wszystkich dyrektorom, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, dziękujemy za wysokie wyniki, stawiające Dębicę w wojewódzkiej czołówce i życzymy utrzymania osiągniętych rezultatów również w kolejnych latach. Oprócz laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, zaprezentowano również kilkanaście spektakularnych sukcesów w innych konkursach, turniejach i zawodach sportowych. To nieliczne przykłady spośród wielu osiągnięć w popularnych konkursach, w których nasi uczniowie również uzyskują wysokie lokaty. Do najbardziej popularnych zaliczyć należy: - Ogólnopolski Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, - międzynarodowy konkurs matematyczny "Kangur", - konkurs As Matematyczny, - ogólnopolski konkurs "Albus", - ogólnopolski konkurs języka angielskiego ,, MULTITEST", - ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny, - ogólnopolski konkurs j. niemieckiego "Deutchfrend" i "Sprachdoktor" - konkursy artystyczne: Śpiewam bo lubię, Powiatowy konkurs kolęd i pastorałek, konkurs piosenki angielskiej, - po raz pierwszy w tym roku pod patronatem pana burmistrza - konkurs o tytuł Mistrza Ortografii miasta Dębicy i konkurs o tytuł Matematyk roku 2013. I oczywiście zawody sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży organizowane m.in. przez Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy. Sukcesów sportowych jest tak wiele, że konieczne jest oddzielne ich podsumowanie po zakończeniu wszystkich zawodów zaplanowanych na ten rok szkolny. Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy tradycyjnie organizuje prezentację współzawodnictwa dzieci i młodzieży na początku października każdego roku, a zatem nasze miejskie podsumowanie przewidujemy w podobnym terminie. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom, nauczycielom przygotowującym ich do konkursów i rodzicom. Uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych uświetnił program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 11.

Laureaci konkursów przedmiotowych w roku szk. 2012/13   [otwórz dokument *.doc]

Serdeczne gratulacje dla zdobywców laurów oraz ich nauczycieli i dyrektorów szkół!

« Wstecz