Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2011/12 - dębickie szkoły najlepsze w województwie
28.06.2012

27 czerwca br. sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012, która była adresowana do uczniów, nauczycieli, dyrektorów, i pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Na wyszczególnienie zasługują przede wszystkim liczne tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Dębiccy uczniowie zdobyli łącznie 22 tytuły laureata oraz 40 tytułów finalisty. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie dębickie szkoły podstawowe mają w tym roku laureatów. Wśród uczniów gimnazjów przeprowadzono 10 konkursów przedmiotowych, w których dębiczanie zdobyli 27 tytułów laureata i 32 tytuły finalisty, a podkreślić wypada, że nasze gimnazja nr 3, nr 2 i nr 1 nadal utrzymały miejsca w pierwszej dziesiątce najlepszych gimnazjów Podkarpacia. Warto dodać, że na 22 placówki gimnazjalne i szkoły podstawowe zaproszone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na uroczystą galę z okazji podsumowania osiągnięć w roku szkolnym 2011/12, sześć szkół to 3 dębickie gimnazja i 3 szkoły podstawowe. - Kończący się rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Rokiem Szkoły z Pasją" - mówi Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty. - W trakcie realizacji zadań edukacyjnych wielokrotnie podkreślano, jak ważna jest troska o rozwijanie młodych talentów, nie tylko przez nauczycieli i wychowawców, ale wszystkich tych, którym edukacja i wychowanie nie są obce. Pomoc w odkrywaniu indywidualnych uzdolnień, tworzenie warunków, w których można je rozwijać, rozbudzenie aspiracji i wiary we własne możliwości to dary bezcenne, nierzadko decydujące o dalszym życiu ucznia. Uczniowie dębickich szkół tradycyjnie zdobywali laury w konkursach przedmiotowych, konkursach muzycznych, artystycznych i turniejach sportowych. Uroczystość była okazją do wyróżnienia tych najbardziej spektakularnych oraz wyrażenia wdzięczności dyrektorom, nauczycielom i rodzicom, wdzięczności za troskę, zaangażowanie i trud, które przyczyniły się do osiągnięć i sukcesów uczniów. W pierwszej dziesiątce szkół Podkarpacia znalazły się: SP nr 5 i SP nr 9 oraz SP nr 11, która wygrała rywalizację pod względem liczby laureatów i finalistów w województwie. 460 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu wiadomości z zakresu szkoły podstawowej. Średni wynik, jaki osiągnęli uczniowie dębickich szkół wynosi 24,1 na 40 możliwych do uzyskania. To wynik najlepszy w powiecie, lepszy o 0,8 od średniej powiatowej, o 1,5 od średniej wojewódzkiej i o 1,4 punktu od średniej krajowej. Równie dobre są rezultaty egzaminu gimnazjalnego, do którego przystąpiło w tym roku 512 uczniów klas trzecich. Tegoroczny egzamin po raz pierwszy składał się z sześciu części: egzaminu z j. polskiego, egzaminu z historii i wos-u, egzaminu z matematyki, egzaminu z przedmiotów przyrodniczych, j. angielskiego i j. niemieckiego. We wszystkich kategoriach średnie wyniki w mieście są wyższe zarówno od wyników w powiecie, województwie i kraju. Dla przykładu wyniki z j. polskiego: średni wynik procentowy dla naszych gimnazjów - 70, dla powiatu i województwa - 67, dla kraju - 65. Wynik z matematyki: średnia gimnazjów dębickich - 54, w powiecie - 51, w województwie - 49, a w kraju - 47 procent.

Laureaci konkursów przedmiotowych w roku szk. 2011/12   [otwórz dokument *.doc]

Serdeczne gratulacje dla zdobywców laurów oraz ich nauczycieli i dyrektorów szkół!

« Wstecz