Aktualności

Darmowe podręczniki dla uczniów
22.08.2015

Darmowe podręczniki dla uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum
Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy koordynuje zakup darmowych podręczników dla uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów na rok szk. 2015/16. To już drugi rok wdrażania programu dającego prawo do korzystania z darmowych podręczników.
Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), uczniowie wybranych klas szkół podstawowych i gimnazjów z dniem 1 września 2014r. uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2014/2015 bezpłatne podręczniki otrzymali uczniowie klas I szkół podstawowych.
Od 1 września 2015r. dostęp do bezpłatnego podręcznika lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej, tj. uczniów klas II i IV, i po raz pierwszy uczniów klasy I gimnazjum. W klasach I oraz II uczniowie dostaną przygotowany przez MEN darmowy podręcznik oraz zakupione przez szkołę ćwiczenia oraz podręcznik do nauki języka obcego. W klasach IV oraz w klasie I gimnazjum uczniowie otrzymają komplet książek. Podręczniki zostaną zakupione przez szkołę, do której uczeń uczęszcza, natomiast rodzice kupują tylko podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia, drugi język obcy).
Miasto Dębica otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 303 439 zł na wyposażenie szkół w podręczniki w roku szk. 2015/16. Środki te zostaną rozdysponowane do poszczególnych szkół w mieście. Zakupione podręczniki będą przekazane do bibliotek szkolnych, a później wypożyczone uczniom.

« Wstecz