Aktualności

Dębica ma Mistrza Ortografii, a nawet dwóch
17.04.2013

W dniu 16kwietnia 2013r. w Urzędzie Miejskim w Dębicy odbył się finał I Debickiego Konkursu Ortograficznego dla szkół podstawowych o tytuł Mistrza Ortografii Miasta Debicy. Organizatorzy Konkursu to: Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Szkoła Podstawowa nr 11. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Dębicy.

W finale miejskim Konkursu wzięło udział 24 uczniów, którzy wyłonieni zostali jako zwycięzcy eliminacji szkolnych przeprowadzonych we wszystkich dębickich szkołach podstawowych. Obok uczniów do sprawdzianu umiejętnosci ortograficznych przystąpili również dorośli, traktując udział w dyktandzie nie tylko jako zabawę, ale przede wszystkim niecodzienną okazję do wykazania się wiedzą nabytą w szkolnych ławkach nawet ..... lat temu.
I Dębicki Konkurs Ortograficzny miał na celu przede wszystkim propagowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i interpunkcyjnej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
Wszyscy uczestnicy Konkursu, zarówno uczniowie jak i dorośli wykazali się więcej niż dobrą wiedzą w zakresie ortografii sprawiając nauczycielom j. polskiego z dębickich gimnazjów, oceniającym prace, nie lada trudność w wyłonieniu Mistrza Ortografii Miasta Dębicy.

Bezbłędnie napisała dyktando Aleksandra Skrzypiec, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2, i to jej przypadł tytuł Mistrza Ortografii.
Miejsce II zajęła Katarzyna Lorek ze Szkoły Podstawowej nr 11 , a III - Kacper Wygonik ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Wśród osób dorosłych najlepszy okazał się Pan Andrzej Czudecki - dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4. Również zdobył tytuł Mistrza Ortografii Miasta Dębicy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Życzymy kolejnych osiągnięć w utrwalaniu i sprawdzaniu umiejętności ortograficznych.
Mając świadomość sukcesu I Dębickiego Konkursu Ortograficznego, jego autorki, panie: Beata Sroczyńska, Agnieszka Skała i Jolanta Wanat, zapewniają, że konkurs pierwszy nie był ostatnim.

Do zobaczenia za rok!

  
  


« Wstecz