Aktualności

Czas na zasłużone wakacje
27.06.2014

24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 10 odbyła się uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków przedszkoli i uczniów dębickich szkół podstawowych oraz gimnazjów w roku szkolnym 2013/14.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich: burmistrz Paweł Wolicki, zastępca burmistrza Mariusz Trojan, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Leski, radni miejscy oraz Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, zaproszeni goście oraz dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. "Uczniowie dębickich szkół podstawowych oraz gimnazjów w roku szkolnym 2013/14 po raz kolejny udowodnili wysoki poziom wiedzy i umiejętności zdobywając czołowe miejsca w wielu konkursach przedmiotowych, konkursach muzycznych, artystycznych i zawodach sportowych. Na podkreślenie zasługują przede wszystkim liczne tytuły laureatów i finalistów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie" - powiedział Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy. W kończącym się roku szkolnym uczniowie dębickich szkół podstawowych zdobyli ogółem 31 tytułów laureata (w ubiegłym roku 14) tj. 16% wszystkich tytułów w województwie i 50 tytułów finalisty, natomiast gimnazjaliści uzyskali 29 tytułów laureata (w poprzednim roku 19), tj. 7% wszystkich tytułów w województwie i 35 tytułów finalisty.
"Serdecznie gratuluję laureatom, finalistom oraz ich opiekunom i nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursach. Podziękowania kieruję również do dyrektorów placówek, którzy wspierają i stwarzają przyjazny klimat do osiągania tych i wielu innych sukcesów swoich uczniów i nauczycieli" - powiedział burmistrz Dębicy Paweł Wolicki.
W kwietniu 2014r. 458 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu wiadomości z zakresu szkoły podstawowej. Średni wynik, jaki osiągnęli uczniowie dębickich szkół wynosi 29,1punktu, wyprzedzając tym samym wszystkie pozostałe gminy powiatu dębickiego. To wynik lepszy o 1,8 od średniej wojewódzkiej i o 2,1 punktu od średniej krajowej.
Równie dobre są rezultaty egzaminu gimnazjalnego, do którego przystąpiło w tym roku 461 uczniów klas trzecich. We wszystkich typach egzaminu, zarówno w części humanistycznej, części matematyczno-przyrodniczej, jak i z języka obcego, uczniowie dębickich gimnazjów uzyskali wyniki wyższe od średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Dla przykładu egzamin z matematyki - średnia naszych szkół to 55%, średnia powiatowa - 51%, wojewódzka - 49, a krajowa - 47%. Podobnie wyglądają wyniki z pozostałych części egzaminu gimnazjalnego.
Miejską uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych uświetniła grupa SAFO działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury. Młodzi artyści dla uczniów, nauczycieli i zabranych gości wykonali kilka nastrojowych utworów wprowadzając zebraną publiczność w klimat zbliżających się wakacji.

« Wstecz