Aktualności

"Bawię się i jestem bezpieczny w przedszkolu"
10.04.2013

W dniu 9 kwietnia 2013r. w Galerii Sztuki MOK odbyło się podsumowanie oraz wystawa pokonkursowa prac Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bawię się i jestem bezpieczny w przedszkolu” zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr11, Przedszkole Miejskie nr 12 oraz Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Dębicy.

Konkurs Plastyczny „Bawię się i jestem bezpieczny w przedszkolu” został zorganizowany w roku szkolnym, ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej „Rokiem bezpiecznej szkoły” i swoją tematyką nawiązuje do założeń i zadań, jakie przedszkola i szkoły realizują w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w roku szk. 2012/13. Szczególną uwagę zwraca się przede wszystkim na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów. Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie rozumiana jest szeroko, m.in. jako bezpieczne dla uczniów otoczenie, ochrona przed przemocą fizyczną, psychiczną oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez odpowiednie zachowania, współpracę i odpowiedzialność za siebie i innych. Bezpieczna szkoła czy też przedszkole, to nie tylko placówka właściwie realizująca nałożone na nią obowiązki ustawowe, ale wszystkim placówka uczestnicząca w inicjatywach, które angażują dzieci i młodzież, nauczycieli, jak również rodziców do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Jedną z takich inicjatyw jest właśnie konkurs „Bawię się i jestem bezpieczny w przedszkolu”, którego głównym przesłaniem było ukazanie oczami dziecka poprzez pracę plastyczną poczucia bezpieczeństwa oraz sprzyjających warunków do nauki i zabawy w placówce przedszkolnej.
W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich jedenastu przedszkoli miejskich oraz Przedszkola Ochronki Sióstr Służebniczek i Weldon KIDS.

Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce: Kamila Pych – PM nr 2 w Dębicy
II miejsce: Julia Betlej – PM nr 12 w Dębicy
III miejsce: Nadia Lorek – PM nr 11 w Dębicy

Wyróżnienia:
Natalia Maziarka - PM nr 8 w Dębicy
Martyna Słowik - Przedszkole Ochronka Sióstr Służebniczek

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Dębicy, Sklep Carefour oraz PZU Dębica. Podsumowanie konkursu uświetnił program artystyczny przygotowany przez Przedszkole Miejskie nr 11 oraz quiz na temat bezpieczeństwa przeprowadzony przez Przedszkole Miejskie nr 12.
Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie, ich rodzicom i nauczycielom oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych podobnych zmaganiach.

  
  

« Wstecz