Strona główna


Witamy na stronie internetowej
Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy
           Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębicy. Do zadań MZO należy obsługa finansowo - księgowa, kadrowo - płacowa i techniczna świadczona na rzecz: żłobka miejskiego, 11 przedszkoli miejskich, 10 szkół podstawowych i biblioteki pedagogicznej. MZO prowadzi także Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową dla pracowników placówek oświatowych oraz realizuje zadania w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W DĘBICY
Adres:   39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Telefon/FAX:   + 48 14 68 38 132
E-mail:    sekretariat@mzo.edu.pl
NIP:    872-21-53-585
REGON:    691697804


LINK DO NOWEJ STRONY MIEJSKIEGO ZARZADU OŚWIATY:

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy