Strona główna


Witamy na stronie internetowej
Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy

INFORMACJA
DLA PETENTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY:

SZANOWNI PAŃSTWO,
Z DNIEM 16 MARCA 2020 r. WSZYSTKIE SPRAWY
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY
ZAŁATWIAMY TELEFONICZNIE - 14 68 38 132
LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ - e-mail: sekretariat@mzo.edu.pl

DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY ZOSTAWIAĆ W SKRZYNCE PRZY WEJŚCIU DO URZĘDU MIEJSKIEGO
LUB PRZESYŁAĆ FAKSEM - 14 68 38 132


           Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębicy. Do zadań MZO należy obsługa finansowo - księgowa, kadrowo - płacowa i techniczna świadczona na rzecz: żłobka miejskiego, 11 przedszkoli miejskich, 10 szkół podstawowych i biblioteki pedagogicznej. MZO prowadzi także Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową dla pracowników placówek oświatowych oraz realizuje zadania w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W DĘBICY
Adres:   39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Telefon/FAX:   + 48 14 68 38 132
E-mail:    sekretariat@mzo.edu.pl
NIP:    872-21-53-585
REGON:    691697804